Władze Chatki

Bogusław Durkiewicz – Prezes zarządu
Jerzy Jankowski  – Wiceprezes zarządu
Beata Dereń –  Sekretarz

Komisja rewizyjna – Sąd koleżeński ATCh:
Stefan Błażejowicz – Przewodniczący
Danuta Baraniecka – Sekretarz
Danuta Cisło – Członek