Władze Chatki

Bogusław Durkiewicz – Prezes zarządu
Jerzy Jankowski  – Wiceprezes zarządu

Jerzy Ścibisz – Wiceprezes zarządu ds. technicznych
Beata Dereń –  Sekretarz

Komisja rewizyjna – Sąd koleżeński ATCh:
Stefan Błażejowicz – Przewodniczący
Krystyna Kondarewicz – Sekretarz
Witold Chodyniecki  – Członek