Członkowie i gospodarze Chatki

Lista członków zwyczajnych ATCH

 • Roman Bajera
 • Danuta Baraniecka
 • Jacek Baraniecki
 • Małgorzata Błażejowicz
 • Stefan Błażejowicz
 • Witold Chodyniecki
 • Danuta Cisło
 • Beata Dereń
 • Bogusław Durkiewicz
 • Grażyna Durkiewicz
 • Karol Gradoń
 • Jerzy Jankowski
 • Renata Jankowska
 • Bogumiła Kaczanowska
 • Jan Kaczanowski
 • Krystyna Kondarewicz
 • Teresa Kosacka
 • Janusz Kryger
 • Barbara Cybak-Kulas
 • Witold Kulas
 • Anna Śledzińska
 • Robert Śledziński
 • Mieczysław Szpak
 • Anna Szpak
 • Jerzy Ścibisz
 • Witold Wilk

Gospodarze Chatki

Gospodarzami Chatki są członkowie zwyczajni ATCH oraz :

 • Baraniecka Ewa
 • Bitel Maria
 • Bitel Grzegorz
 • Błażejowicz Rafał
 • Caryk  Joanna
 • Cisło Adam
 • Durkiewicz-Jóźwik Marika
 • Durkiewicz Radosław
 • Jankowski Jacek
 • Jóźwik Karol
 • Kaczanowska Marta
 • Kisielewska Zuzanna
 • Nowysz Jakub
 • Szewczyk Urszula
 • Żmuda Mateusz

Obowiązki gospodarza chatki „Florianka” Akademickiego Towarzystwa Chatkowego Oddziału Akademickiego PTTK w Szczecinie.

 • Dbanie o porządek w obiekcie i w jego otoczeniu (obuwie zmienne, plecaki na regałach, kurtki na wieszakach, bieżące zmywanie naczyń, wynoszenie zlewek do kręgu obok WC gdzie znajdują się odpady biorozkładalne, żywność w szafkach i w lodówkach, utrzymywanie ogólnego ładu w chatce). Na terenie chatki obowiązuje ABSOLUTNY ZAKAZ PALENIA papierosów – obiekt drewniany, drewno nasycone palnymi środkami konserwującymi – palić wolno tylko przed chatką (niedopałki wrzucać do popielniczki a nie w trawę).
 • Troska o bezpieczeństwo – każdorazowe wyłączenie prądu wyłącznikiem głównym przy zamykaniu chatki, wyłączenie kuchenki z sieci na noc (ze względu na możliwe przebicia prądu), ostrożne obchodzenie się z grzejnikami – pilnowanie by użytkownicy nie suszyli na grzejnikach żadnych części garderoby, każdorazowo wyłączenie grzejników z sieci po zakończeniu ich eksploatacji, dokładne zamykanie chatki, magazynku i ubikacji oraz zakręcanie wody wajchą pod schodami przed opuszczeniem obiektu.
 • Dopilnowanie wpisów do książki meldunkowej i kroniki(zwłaszcza w przypadku wykonania pracy na rzecz Chatki) oraz przyjmowanie wpłat członkowskich .
 • Przestrzeganie przepisu który mówi, że w Chatce może przebywać  jednorazowo max do  20 osób. Wynika to ze względu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Na terenie Chatki można rozbijać namioty i w nich nocować.
 • Zapoznanie nowo przybyłych z zasadami korzystania z Chatki i ze zwyczajami w niej obowiązującymi.
 • Przy opuszczaniu Chatki zabieramy wszystkie odpady , które są  bio nierozkładalne.