Projekt

Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Szczecinie informuje, że w dniu 20.12.2012 roku rozpoczął realizację projektu pt. „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Węgorzyno poprzez remont połączony z modernizacją turystycznej Chatki Florianki w Brzeźniaku”, którego celem jest wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Łobzie, poprzez remont połączony z modernizacją Chatki Florianki w Brzeźniaku, pozwalający na wydłużenie sezonu turystycznego związanego z obiektem, zwiększenie liczby organizowanych imprez turystycznych, a tym samym wzrost liczby przyjezdnych turystów.

Jest to mały projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, na podstawie umowy o przyznanie pomocy zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego. Okres realizacji projektu: 20.12.2012 – 14.09.2014 r.

unia podpis poza

Logo_PROW

1336987477